Typové rady.

V súčasnosti vyrábané typové rady vozidiel MULTICAR