realizácia stavieb.

Realizácia stavieb zameraná na atypické konštrukcie, so snahou o nekonvenčné riešenia v klasickom stavebníctve s absolútnym dôrazom na kvalitu riešení. Portfólio zrealizovaných stavieb