Citymaster 2200.

Čistenie mesta pri nízkych nákladoch