Citymaster 1600.

Profesionálny čistič s rozličnými pracovnými možnosťami