Citymaster 600.

Malý priestor plný veľkých možností