o nás.

Malá rodinná firma, zameraná na atypické konštrukcie, so snahou o nekonvenčné riešenia v klasickom stavebníctve s absolútnym dôrazom na kvalitu riešení a realizácie.

Pokus o stručný popis realizácii:

Tradičnému stavebníctvu sa venujeme od roku 1983. Najprv na Pozemných stavbách a po roku 1989 ako samostatná firma. Realizovali, resp.aj podieľali sme sa na mnohých stavbách od pozemných, relatívne veľkých stavieb, výstavby SPŠ-Drevárska, Dom kultúry, OD Spišan, Kino Mier, Zimný štadión; cez opravy a rekonštrukcie či už čiastočné alebo celkové., budova Reduty – koncertná sála a divadelná časť, exteriérové prvky najmä funkčného charakteru, Lekáreň na Letnej, predajňa CyklosunI,  nespočetné stavby drobnej architektúry, komunikácií, IBV, rekreačné objekty, až po sanačné omietky v časti evanielického kostola a rekonštrukcie Kamenného mosta v Novoveskej Hute zapísaného tak ako aj iné spomenuté objekty do ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Všetky spomenuté, ale aj väčšina nespomenutých stavieb je umiestnená v srdci Slovenského raja a celého Spiša – v Spišskej Novej Vsi. Je pravdou, že niektoré stavby boli realizované mimo mesta( rekonštrukcia vodovodnej prípojky na diaľnici  D1 – ČS OMV Hybe, trafostanice  v Prešove, ČS MV v Rožňave, rekreačná chata Čierna voda, Klopačka Roztoky na Hnilčíku, …), ale gro našej práce ostáva takpovediac doma.

Firma má svoje zázemie vo vlastnom areáli, kde okrem administratívnych a skladových priestorov ponúka ďalší segment – autorizovaný predaj a servis multifunkčných vozidiel Multicar, ktoré má zároveň v portfóliu používaných mechanizmov.

V roku 2016 sa nám vďaka najmladšej generácii podarilo splniť podmienky certfikácie riadenia kvality, environmentu a bezpečnosti (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) vo všetkých odboroch činnosti. Rovnako vďaka mladej krvi sme dnes schopný ponúknuť aj služby špecialistu požiarnej ochrany.

Takmer celá rodina vyrástla a dnes tak trocha s nostalgiou spomíname na naše začiatky keď kompresor bol „kompeco“.