M27compact.

Špeciálny transportér a nosič nadstavieb